Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul - Rajec, 22.10.2019 (fotoreportáž)

Autor: Slavomir Kalma, 25.10.2019
sv. Vincent de Paul
Milostivý Bože,
svätého Vincenta si obdaril
apoštolskými čnosťami,
aby sa staral o chudobných
a výchovu dobrých kňazov;
prosíme ťa, daj,
aby sme nasledovali príklad
jeho života, a tak vytrvalou láskou
pokračovali vo svete
v poslaní tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.   Amen.
 
PUTOVANIE RELIKVIÍ SV. VINCENTA
22. októbra 2019 Kostol sv. Ladislava v Rajci