Autor: Slavomir Kalma, 27.10.2019
 
PO - Rajec 17:00; UT - Rajec 6:10; ST - Rajec 6:10; 17:00; ŠT - Rajec 6:10; 17:00; PIA - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; SO - Rajec 8:00; 17:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:30; Šuja 9:30; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa cez rok
 
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
Výstavu grafických diel dona Andreja Paulinyho
je možné si pozrieť od 15:00 do 16:00 hodiny na Radnici v Rajci.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 28.10.
 Svätých Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok
17:00
 Spoveď: Rajec 16:00
             Chorí: Ďurčiná, Šuja od 8:30
Liturgický kalendár  
 Utorok - 29.10.
6:10
 Spoveď: Malá Čierna 16:00 - 16:30
              Veľká Čierna 16:45 - 17:30
Liturgický kalendár  
 Streda - 30.10.
6:10; 17:00
 Spoveď: chorí od 8:00
               Rajec 16:00 - 20:00
               Ďurčiná 15:15 - 17:00
Liturgický kalendár Duchovná obnova farnosti
 1. Štvrtok - 31.10.
 Deň modlitieb za duchovné povolania
6:10; 17:00
 Spoveď: chorí od 8:00
               Rajec 14:00 - 18:00
Liturgický kalendár
 Duchovná obnova farnosti
 1. Piatok - 1.11.
 Všetkých svätých, slávnosť
8:00; 9:30; 11:00
   Ďurčiná 10:45
   Veľká Čierna 8:00
   Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár  
 1. Sobota - 2.11.
 Spomienka na všetkých verných zosnulých
 
  Adorácia rodín za rodiny 8:00 - 20:00
8:00; 17:00
   Ďurčiná 10:45
   Veľká Čierna 8:00
   Malá Čierna 9:30
   Šuja 9:30
Po sv. omšiach pobožnosť
na cintorínoch
Liturgický kalendár
15:00 - pobožnosť na cintoríne v Rajci a Ďurčinej
  31. Nedeľa cez rok - 3.11.
 
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár
  
 
 
V sobotu o 18:00 na fare stretnutie pri Božom slove. Srdečne pozývame.
 
Úplné odpustky pre duše v očistci môže získať ten, kto v deň Spomienky na zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Vyznanie viery, Modlitbu Pána, na úmysel Sv. Otca, prijme Eucharistiu a vylúči pripútanosť k hriechu.
Kto od 1. do 8.11. navštívi cintorín, môže za obvyklých podmienok získať takisto odpustky pre duše v očistci. Každý deň máme možnosť sprostredkovať Božie milosrdenstvo a milosti dušiam v očistci. Využime možnosti k sviatosti zmierenia pred každou sv. omšou a vo vyhlásených časoch.
 
V stredu a štvrtok prídu tradične bratia benediktíni. Je to pozvanie k duchovnej obnove. Bude ich možnosť podporiť.
 
Príspevok do Farského listu možno dať do 15.11. 2020
 
Pozvanie opäť sa zapojiť do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.11. na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky - možnosť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane ( malá 1,- veľká 4,- €) a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny.
 
Dnes o 17:00 sa bude premietať životopis sv. Vincenta de Paul v priestoroch Kultúrneho domu v obci Ďurčiná. Všetci sú srdečne vítaní.
 
Po sv. omšiach možnosť zaslania úmyslov sv. omší do misijných krajinách. Aj gregoriánske omše, teda 30 svätých omší.
 
Mesto Rajec vás dnes o 17:00 pozýva na divadelné predstavenie ochotníckeho súboru KOŽKÁR od Ferka Urbánka: JÁNOŠÍKOV POKLAD do Kultúrneho domu v Rajci. Divadelná hra o chudobnom valachovi a ľudskej závisti. Vstupné je dobrovoľné!
 
Pozývame všetkých bývalých i súčasných členov Zboru sv. Ladislava na oslavu 40. výročia existencie zboru.V sobotu 16.novembra o 17:00 je slávnostná sv. omša, po ktorej je koncert a oslava. Na túto slávnosť sa môžete pripojiť i nácvikom v Pastoračnom centre 8.a 15. novembra. Ste srdečne vítaní!
 
Farská púť: 21.3. - 25.3.2020 Loreto-Cascia Orvieto- Siena- Bologna. Cena 160,- program na výveske. Zapísať sa možno v sákristií po sv. omšiach. Záloha 80,- Eur
 
Pán Boh odplať za akúkoľvek pomoc pri zabezpečovaní prijatia relikvie sv. Vincenta de Paul. Pán Boh odplať, aj za brigádu okolo kostola a vo farskej záhrade.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

 
 
87337 - 88577