Autor: Slavomir Kalma, 10.11.2019
 
PO - Rajec 17:00; UT - Rajec 6:10; ST - Rajec 17:00; ŠT - Rajec 17:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
32. nedeľa cez rok
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 11.11.
  Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka;
17:00
 
Liturgický kalendár
 
 Utorok - 12.11.
  Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka;
6:10
 
Liturgický kalendár
 
 Streda - 13.11.
 17:10
 
Liturgický kalendár Školská sv. omša nebude
 Štvrtok - 14.11.
17:00
 
Liturgický kalendár
 Adorácia - dať úmysly
 Piatok - 15.11.
6:10; 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár 17:00 Stretnutie birmovancov
 Sobota - 16.11.
 Panny Márie, spomienka
6:30; 17:00
 
Liturgický kalendár  9:00 Stretnutie miništrantov
 33. Nedeľa cez rok - 17.11.
  Svetový deň chudobných
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár  
 
 
Príspevok do Farského listu možno dať do 15.11.
 
Pripravuje sa Tradičná potravinová zbierka na pomoc rodinám vo farnosti: Tesco zbierka 21.-23.11. (ochotní dobrovoľníci, ktorí by mohli pomôcť, nech sa zapíšu v sakristii). Vďaka všetkým, ktorí sa podelia. Ak poznáte niekoho, kto by potreboval pomoc, nahláste to tiež v sakristii.
 
Pripomíname, že do konca budúceho týždňa môžete ešte podať projekt pre rozvoj farnosti s možnosťou získať finančnú podporu až do 500,- € v rámci diecéznej projektovej súťaže. Viac informácii nájdete v letáčikoch (na stolíku pri časopisoch)   ako aj na stránke Žilinskej diecézy. 
 
Zbor sv. Ladislava pozýva všetkých svojich bývalých i súčasných členov, priaznivcov a fanúšikov na sv. omšu a krátky koncert pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku v sobotu 16.11. o 17:00. Príďte spolu s nami poďakovať za toto výnimočné dielo spájajúce generácie a prosiť o požehnanie do ďalších aspoň 40 rokov. Zároveň vás pozývame pripojiť sa k nácviku v piatok 15.11. o 19:00 v pastoračnom centre a k spevu na tejto sv. omši.
 
Zbor sv. Ladislava a OZ Lackovci vás pozývajú na tretiu Katarínsku veselicu v sobotu 23.11. v Kultúrnom dome v Rajci so začiatkom o 19. hodine. Vstupenky v cene 20€ sa predávajú v Áno pre život."
 
Stretnutie dobrovoľníkov pre zabezpečenie rorát bude v nedeľu 17.XI. po ruženci na fare
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Milujte sa!
- Katolícke noviny a iné.
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
89323-89598