Autor: Slavomir Kalma, 17.11.2019
 
PO - Rajec 17:00; UT - Rajec 6:10; V.Čierna 17:00; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 17:00; Šuja 17:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
33. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca.
Stretnutie dobrovoľníkov pre zabezpečenie rorát bude po ruženci na fare.
Srdečne ste pozvaní.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 18.11.
  Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla,
  apoštolov, spomienka;
17:00
 
Liturgický kalendár
O 17:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi
 Utorok - 19.11.
 
6:10
 sv. omša: Veľká Čierna 18:00
Liturgický kalendár
 
 Streda - 20.11.
 Bl. Anny Kolesárovej, spomienka;
 7:10
školská sv. omša
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 21.11.
 Obetovanie Panny Márie, spomienka
17:00
 sv. omša: Šuja 17:00 
Liturgický kalendár
 Adorácia - dať úmysly
 Piatok - 22.11.
 Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
6:10; 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Sobota - 23.11
 Panny Márie, spomienka
6:30; 17:00
 
Liturgický kalendár  
 34. nedeľa Krista Kráľa, slávnosť
 - 24.11.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár  
 
 
Po sv. omšiach je možnosť zapísať úmysly sv. omší na rok 2020. Možnosť poslania úmyslov aj na misie.
 
Tradičná potravinová zbierka na pomoc rodinám vo farnosti: Tesco zbierka bude 21.-23.11.vždy od 9:00 do 21:00 (ochotní dobrovoľníci, ktorí by mohli pomôcť, nech sa zapíšu v sakristii). Vďaka všetkým, ktorí sa podelia. Ak poznáte niekoho, kto by potreboval pomoc, nahláste to tiež v sakristii.
 
Dňa 25. novembra 2019 o 17:00 hod. sa v Bábkovom divadle v Žiline uskutoční Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý organizuje ÁNO PRE ŽIVOT. Koncert svojím vystúpením podporí speváčka Katka Koščová, ľudový súbor Studničky a huslista Slavo Glos. Výťažok z koncertu bude použitý na pomoc zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom. Lístky je možné zakúpiť v pokladni Bábkového divadla v Žiline, v cukrárni RAJecké Radosti v Rajeckých Tepliciach alebo prostredníctvom webovej stránky www.anoprezivot.sk. Srdečne vás všetkých pozývame!
 
Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývajú mladých na 11. ročník evanjelizačného turné Godzone Tour v Žiline stredu 20.11. 2019 o 18:00 h na zimnom štadióne. Vstup je zdarma! Máme túžbu ukázať, že v rodinnom či pracovnom živote, v spoločenstvách, v Cirkvi a v každom našom projekte alebo službe IDE O VIAC - ide o Ježiša.
 
eRko – Dobrá novina: Aj v tomto roku bude v našej farnosti koledovanie Dobrá novina. Pozývame všetky deti ktoré by sa chceli zapojiť a spríjemniť ľuďom v našej farnosti vianočný čas aby sa zapísali na papier ktorý bude v sakristii. V Rajci sa bude koledovať 27. a 28. decembra. 1. kolednícke stretko bude 6. decembra v pastoračnom centre o 18:00 hodine po sv. omši. Vaši eRko animátori ...viac na tel. čísle 0902 476 937
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Milujte sa!
- Naša Žilnská diecéza
- Katolícke noviny a iné.
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
89598-89828