Autor: Slavomir Kalma, 17.11.2019
 
Sv. omše PO Rajec 17:00; UT Rajec 6:10; M.Čierna 17:00; ST Rajec 7:10; ŠT Rajec 17:00; Šuja 17:00; PIA Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO Rajec 6:30; 17:00; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
34. nedeľa Krista Kráľa
Po sv. omši obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Možnosť získania úplných odpustkov.
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca s požehnaním. Srdečne ste pozvaní.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 25.11.
  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice,
17:00
 
Liturgický kalendár  
  Utorok - 26.11.
6:10
     Malá Čierna 17:00
Liturgický kalendár  
 Streda - 27.11.
7:10
    školská sv. omša
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 28.11.
17:00
     Šuja 17:00
Liturgický kalendár
Adorácia - možnosť dať úmysly
 Piatok - 29.11.
6:10; 17:00
       Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Sobota - 30.11.
 Sv. Ondreja, apoštola; sviatok
6:30; 17:00
 
Liturgický kalendár
 
 1. Adventná nedeľa - 1.12.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná 7:30; 10:45
     Veľká Čierna 8:00
     Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
Pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov a
celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Pán Boh odplať
 

V sakristii zapisujeme úmysly sv. omší na nový liturgický rok. Možnosť odoslania úmyslov misijným kňazom!
 
Stretnutie dobrovoľníkov na prípravu rorátov bude na 1. adventnú nedeľu po ruženci v Pastoračnom centre.
 
Farská púť za mimoriadnú cenu: 7.3. - 11.3.2020
     Loreto - dom sv. rodiny
     Cascia - sv. Rita, patrónka tých, čo sú v beznádejných situáciách
     Orvieto - eucharistický zázrak, po ktorom pápež Urban IV. ustanovil sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
     Siena – Katarína Sienská
     Bologna – sv. Dominik – modlitba sv. ruženca.
Cena 160,- program na výveske. Zapísať sa možno v sákristií po sv. omšiach. Záloha 80,- Eur. Na termín od 21.03. – 25.03.2020 sa prihlásilo málo, už je vypredaný. Ešte je táto možnosť.
 
Vďaka všetkým, ktorí ste sa podelili počas Tesco zbierky. Ak poznáte niekoho, kto by potreboval pomoc, môžete ho nahlásiť v sakristií.

 
Ponuka časopisov - k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
                  - Katolícke noviny
                  - Naša Žilinská diecéza
                  - Milujte sa!
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
                 
                 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
89828-