Autor: Slavomir Kalma, 30.11.2019
 
Sv. omše PO Rajec 17:00; UT Rajec 6:40; ST Rajec 6:40; ŠT Rajec 17:00; PIA Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 6:30; SO Rajec 6:40; 17:00; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
1. ADVENTNÁ NEDEĽA
Po sv. omšiach je celoslovenská zbierka, ktorou podporíme katolícku charitu.
Za milodary Pán Boh odplať.
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca s požehnaním.
Po ňom prípravné stretnutie na roráty.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 2.12.
17:00
Spoveď:
 chorí Ďurčiná, Šuja od 8:30
Liturgický kalendár
 Požehnanie adventmých vencov v KSŠ 7:45
  Utorok - 3.12.
 Svätého Františka Xaverského, kňaza, spomienka
6:40
 Spoveď: Malá Čierna 16:00 - 16:45
               Veľká Čierna 16:50 - 17:30
                + sv. omša
Liurgický kalendár  
 Streda - 4.12.
6:40
  Spoveď: Ďurčiná 16:00 - 17:00
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 5.12.
17:00
  Spoveď: chorí od 8:00
                   Rajec 16:30 - 20:00
Liturgický kalendár
Adorácia - možnosť dať úmysly
Deň modlitieb za duchovné povolania
 Piatok - 6.12.
 Svätého Mikuláša, biskupa, spomienka
6:40; 17:00
   Sv. omša Ďurčiná 6:30;
   Spoveď: chorí od 8:00
                  Rajec 13:00 - 17:00
Liturgický kalendár
  Rajec: - 17:00 sv.omša pre birmovancov;
  Sobota - 7.12.
  Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár
o 18:00 na fare stretnutie pri Božom slove
                  o 18:30 Chvály
 2. adventná nedeľa - 8.12.
  Biblická nedeľa
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná        10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna    9:15
Liturgický kalendár  
 

Zmena ranných sv. omší počas adventu.
 
Rorátne sv. omše budú v Rajci utorok, stredu, piatok a sobotu o 6:40.  V Ďurčinej piatok o 6:30 hod.
Téma: Príď Pane Ježišu. Deti dostanú plagát, úlohy, ktoré budú aj odmenené, raňajky budú v Pastoračnom centre.Prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri rorátoch.
Dnes po litániách prosíme dobrovoľníkov, aby pomohli pripraviť pre deti potrebné materiály. Podporiť Roráty možno do pokladničky.
 
Po sv. omšiach je možnosť nahlásiť chorých k vianočnej sv. spovedi.
 
V sakristii zapisujeme úmysly sv. omší na nový liturgický rok. Možnosť odoslania úmyslov misijným kňazom!
 
Aktivita na Advent: Diecézna charita Žilina prostredníctvom celoslovenskej kampane Charitné Vianoce chce upriamiť pozornosť na seniorov. Pomocou adventného kalendára sa budú môcť deti, mladí, rodiny zapojiť počas adventu do 4 úloh, ktoré budú spojené s jednotlivými adventnými týždňami a podporiť kampaň charity. Adventné kalendáre budú k dispozícii po sv. omšiach pri východe z kostola.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa podporili Tesco zbierku. Pán Boh odplať aj všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom Tesca, ktorí zbierku potravín zabezpečovali. Vďaka Tesco zbierke sa prispelo tovarom v hodnote 5 208,05,-€, ktorý bude rozdelený v dvoch kolách viac ako 200 rodinám v Rajeckej doline.
Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky potravín a drogérie. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 28 ton v hodnote 46 800 eur.

Ponuka časopisov - k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
                  - Katolícke noviny
                  - Naša Žilinská diecéza, prílohou pre deti s betlehemom, ktorý si podľa návodu môžete doma vyrobiť.
                  - Posol
                  - Farské Listy
                  - Letáčik s modlitbou za farnosť a postupom ako hlasovať o projektoch na oživenie farnosti.
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
                 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
72420-72898