Autor: Slavomir Kalma, 07.12.2019
Sviatosť zmierenia pred Vianocami: 21.12. - sobota: Rajec 9:00-11:30; 13:30-16:00; 17.12. - utorok: Vianočná sviatosť zmierenia vo filiálkach: Malá 16:15-17:10; Veľká Čierna 17:15-18:00; Ďurčiná 16:15-18:00;
SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOCAMI
 
17. 12. - utorok
Vianočná sviatosť zmierenia vo filiálkach
Malá Čierna 16:15 - 17:10
Veľká Čierna 17:15 - 18:00
Ďurčiná 16:15 - 18:00
21. 12. - sobota
Rajec 9:00 - 11:30;  13:30 - 16:00
23.12. - pondelok 
Spoveď pre pracujúcich v zahraničí:
Rajec od 16:30 – 17:30
 
SVIATOSŤ ZMIERENIA
 
Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie - (KKC 1422)
 
Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať. Boh odpúšťa hriechy pri úkone kajúcnosti, sviatosti zmierenia.
 
Príprava k sviatosti zmierenia
 - modlitba k Duchu Svätému (príď Duchu Svätý, pomôž mi spoznať, úprimne oľutovať, vyznať a napraviť moje hriechy),
 - spytovanie svedomia,
 - úprimná ľútosť,
 - predzavatie polepšiť sa,
 - vyznanie hriechov,
 - pokánie
 
Ako sa uskutočňuje
Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje  a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.
 
Kto vysluhuje sviatosť pokánia
Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 "Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.". Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.
 
Účinky sviatosti pokánia
 - odpustenie hriechov;
 - odpustenie večného trestu;
 - uvedenie do stavu Božej milosti - milosť posväcujúca;
 - zmierenie s Bohom a s Cirkvou;
 - pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí