Autor: Slavomir Kalma, 07.12.2019
 
Sv. omše Sv. omše 24.12. Rajec 6:40; 24:00; Ďurčiná 24:00; V.Čierna; M.Čierna 22:00; 25.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; 26.12. Rajec 8:00; 9:30; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; Šuja 10:30; 27.12. Rajec 6:40; 17:00; 28.12. Rajec 6:40; 17:00; 29.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; 30.12. Rajec 6:40; 17:00; 31.12. Rajec 16:00; Ďurčiná 16:00; 1.1. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
 
BOHOSLUŽBY POČAS VIANOC.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 23.12.
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár  
 Utorok - 24.12.
 Štedrý deň
6:40; 24:00
     Ďurčiná 24:00;
     Veľká Čierna 22:00
     Malá Čierna 22:00
Liturgický kalendár
Ráno pri sv. omši požehnanie betlehemov
 Streda - 25.12.
 Narodnie Pána, slávnosť
 po sv. omšiach bude tradičná vianočná zbierka.
 Za milodary Pán Boh odplať.
8:00; 9:30; 11:00
     Ďurčiná 10:45
     Veľká Čierna 8:00
     Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
15:00 Jasličková pobožnosť Rajec
16:00 Jasličková pobožnosť Ďurčiná
 Štvrtok - 26.12.
 Svätého Štefana, prvého mučeníka, sviatok
 po sv. omšiach bude tradičná vianočná zbierka.
 Za milodary Pán Boh odplať.
8:00; 9:30
     Ďurčiná 10:45
     Veľká Čierna 8:00
     Malá Čierna 9:15
     Šuja 10:30
Liturgický kalendár
16:30 Vianočný koncert Zboru sv. Ladislava
 Piatok - 27.12.
 Svätého Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár
Požehnanie vína
 Sobota - 28.12.
 Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
6:40; 17:00
  
Liturgický kalendár
 
 Nedeľa - 29.12.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
 obnova manželských sľubov
8:00; 9:30; 11:00
      Ďurčiná 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
Požehnanie rodín
 Pondelok - 30.12.
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár  
 Utorok - 31.12.
 Svätého Silvestra I., pápeža, spomienka
 Poďakovanie na konci roka
 Možnosť získania úplných odpustkov.
16:00
     Ďurčiná 16:00
Liturgický kalendár
Od 23:00 vyložená sviatosť oltárna
O 24:00 požehnanie do nového roka
 Streda - 01.01.2020
 Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
 vzývanie Ducha Svätého,
 Možnosť získania úplných odpustkov;
 Po sv. omšiach bude tradičná zbierka. Za milodary 
 Pán Boh odplať.
 
8:00; 9:30; 11:00
     Ďurčiná 10:45
     Veľká Čierna 8:00
     Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár  
 

Pán Boh odplať všetkým, ktorí počas týždňa zabezpečovali a podporili roráty, sviatosť zmierenia, ozdobili stromčeky na Vianoce, pripravili živý Betlehem, vianočný veľtrh
 
Možnosť zapísať sa na požehnanie domov v sákristií po sv. omšiach.
 
Chceme pripomenúť a poprosiť Vás, že na sväté prijímanie sa vždy prichádza v dvojstupe a každý odchádza na svoju stranu. Z bočných lodí sa treba v predu zaradiť do zástupu. Neblokovať vpredu odchádzajúcich po sv. prijímaní.
 
Tento rok sa bude v Rajci koledovať dva dni 27. a 28. decembra.
Prvý deň kolednici navštívia ulice: Partizánska, Mojzesova, Sama Chalupku, Janka Kráľa, Mudrochova, Fullova, Haškova, Alexyho, Benkova, Frivaldského, Plávkova, Obrancov Mieru
Druhý deň to budú ulice: Hviezdoslavova, Švermova, Pri Rajčanke, Jánošíkova, Hurbanova, Šafárikova, Kollarova, Lúčna, Vojtova, Holleho, Javorová, Jablonova, Ružová, Smreková, Športová, Bystrická, Kmeťová, Sládkovičova, Lipová, Kostolná, Komenskeho, Nádražná, Fučiková, Porubská
Koledovanie Dobrej noviny na filiálkach: Ďurčiná 26.12., Šuja 26.12., Veľká Čierna 27.12., Malá Čierna 28.12.
 
Úradné záležitosti prosíme vybavovať po sv. omšiach.
 
Ponuka:
- Katolícke noviny, 
- Posol,
- Slovo medzi nami,
- prehľad Bohoslužieb počas Vianoc.
 
 
Ježiš sa narodil v tichu noci.
Pozývame všetkých, aby sme si na Štedrý deň dopriali ticho
a vytvorili atmosféru radosti, pokoja
a nie rachotu delobuchov a petárd.
Duchovne spojení prežijeme ako jedna veľká rodina.
 
Milostiplné a požehnané prežitie Vianoc!

 
 
xxxxxxxxxxx