Autor: Slavomir Kalma, 08.12.2019
 
Sv. omše PO Rajec 8:00; 17:00; UT Rajec 6:40; ST Rajec 6:40; ŠT Rajec 17:00; Šuja 17:00; PIA Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 6:30; SO Rajec 6:40; 17:00; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca.
V stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni.
Úmysel: pokoj a spravodlivosť vo svete, duchovná obnova rodín.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 9.12.
 Nepoškvrnené počatie Panny Márie; prikázaná
 slávnosť  ...viac informácií Životopisy svätých
8:00; 17:00
  Sv. omša: Malá Čierna 16:00
                  Veľká Čierna 16:00
                  Ďurčiná 17:15
Liturgický kalendár  
  Utorok - 10.12.
6:40
 
Liurgický kalendár
  Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
  Prosíme zapísať sa do zoznamu pri východe od Pastoračného
  centra.
 Streda - 11.12.
6:40
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 12.12
 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
17:00
  Sv. omša Šuja 17:00
Liturgický kalendár
Stretnutie katechétov dekanátu;
Adorácia
 Piatok - 13.12.
 Svätej Lucie, panny a mučenice spomienka
6:40; 17:00
    Sv. omša Ďurčiná 6:30;
   Spoveď: chorí od 8:30
Liturgický kalendár
  Rajec: - 17:00 stretnutie birmovancov;
  Sobota - 14.12.
 Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár  
 3. adventná nedeľa - 15.12.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná        10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna    9:15
Liturgický kalendár  
 

Pozývame deti aj rodičov na roráty, ktoré začínajú utorok, streda, piatok, sobota ráno o 6:40. Roráty možno podporiť počas týždňa do pokladničky.
 
Sviatosti zmierenia pred Vianocami:
17. 12. 2018, utorok – v jednotlivých obciach:
Ďurčiná: 16:15 – 18:00; Malá Čierna: 16:15 - 17:10;  Veľká Čierna: 17:15 – 18:00;
21. 12. 2019, sobota – Rajec: 9:00 – 11:30; 13:30 – 16:00;
Neodkladajme si ju, prosíme využiť možnosti spovede počas adventu, každý deň pred sv. omšou. Slabšie počujúci nech využijú spovednice, alebo sákristie.
 
Milé deti, aj tento rok Vás pozývame, aby ste sa zapojili do zbierky sladkostí pre deti z chudobnejších rodín. Pri oltári bude položený kôš, do ktorého môžete vložiť sladkosť, ktorú chcete darovať iným deťom. Ďakujeme.
 
Katolícka spojená škola Rajec Vás pozýva na predajnú výstavu kníh katolíckych vydavateľstiev.
Knihy si môžete pozrieť i zakúpiť v budove školy oproti fary od 3. adventnej nedele (15. decembra) a počas nasledujúceho týždňa po každej svätej omši, v sobotu 21. decembra v čase od 9:00 do 18:00 hod. a 4. adventnú nedeľu do 13:00.
 
Farská púť za mimoriadnú cenu: 7.3. - 11.3.2020
- Loreto – dom sv. rodiny
- Cascia – sv. Rita, patrónka tých, čo sú v beznádejných situáciách
- Orvieto - eucharistický zázrak, po ktorom pápež Urban IV. ustanovil sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
- Siena – Katarína Sienská
- Bologna – sv. Dominik – modlitba sv. ruženca.
Cena 160,- program na výveske. Zapísať sa možno v sákristií po sv. omšiach. Záloha 80,- Eur.
 
Pán Boh odplať za podporu celoslovenskej zbierky na katolícku charitu.

Ponuka časopisov - k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
                  - Katolícke noviny
                  - Naša Žilinská diecéza, prílohou pre deti s betlehemom, ktorý si podľa návodu môžete doma vyrobiť.
                  - Farské Listy
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
                 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
72420-72898