Autor: Slavomir Kalma, 15.12.2019
 
Večerné sv. omše v týždni nebudú – spovedáme v dekanáte; Sv. omše PO Rajec 6:40; UT Rajec 6:40; ST Rajec 6:40; ŠT Rajec 6:40; PIA Rajec 6:40; Ďurčiná 6:30; SO Rajec 6:40; 17:00; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
3. ADVENTNÁ NEDEĽA
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
Večerné sv. omše v týždni nebudú – spovedáme v dekanáte
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 16.12.
6:40  
Liturgický kalendár  
  Utorok - 17.12.
6:40
 Sviatosť zmierenia:
  - Ďurčiná 16:15 - 18:00;
  - Malá Čierna 16:15 - 17:10;
  - Veľká Čierna 17:15 - 18:00;
Liurgický kalendár  
 Streda - 18.12.
6:40
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 19.12
6:40
 
Liturgický kalendár  
 Piatok - 20.12.
 
6:40
    Sv. omša Ďurčiná 6:30;
Liturgický kalendár

  Sobota - 21.12.
6:40; 17:00
 
  Sviatosť zmierenia:
  Rajec 9:00-11:30; 13:30-16:00
 
Liturgický kalendár  
 4. adventná nedeľa - 22.12.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná        10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna    9:15
Liturgický kalendár  
 

Pozývame deti aj rodičov na roráty, ktoré začínajú utorok, streda, piatok, sobota ráno o 6:40. Roráty možno podporiť počas týždňa do pokladničky.
 
Sviatosti zmierenia pred Vianocami:
17. 12. 2018, utorok – v jednotlivých obciach:
Ďurčiná: 16:15 – 18:00; Malá Čierna: 16:15 - 17:10;  Veľká Čierna: 17:15 – 18:00;
21. 12. 2019, sobota – Rajec: 9:00 – 11:30; 13:30 – 16:00;
Neodkladajme si ju, prosíme využiť možnosti spovede počas adventu, každý deň pred sv. omšou. Slabšie počujúci nech využijú spovednice, alebo sákristie.
 
Katolícka spojená škola Rajec Vás pozýva na predajnú výstavu kníh katolíckych vydavateľstiev.
Začína dnes po sv. omšiach a trvá do budúcej nedele. Info na výveske.
 
Katolícka spojená škola Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu, 21. 12. v čase od 9.00 do 18.00 hod. v budove školy oproti kostolu. Čaká na Vás množstvo výrobkov našich žiakov a ich rodičov, ukážky ľudových remesiel, kapustnica a iné dobroty. Výťažok je určený na rekonštrukciu schodiska v našej škole. Tešíme sa na Vás. .
 
Farská púť za mimoriadnú cenu: 7.3. - 11.3.2020
- Loreto – dom sv. rodiny
- Cascia – sv. Rita, patrónka tých, čo sú v beznádejných situáciách
- Orvieto - eucharistický zázrak, po ktorom pápež Urban IV. ustanovil sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
- Siena – Katarína Sienská
- Bologna – sv. Dominik – modlitba sv. ruženca.
Cena 160,- program na výveske. Zapísať sa možno v sákristií po sv. omšiach. Záloha 80,- Eur.
 
-  Ďakujeme deťom, že sa vzdali sladkostí z mikulášskych darčekov a vložili ich do koša pred oltárom.
   Podarujeme ich deťom, ktoré také šťastie nemajú.
 
 
-  Príprava kostola a stromčekov na Vianoce v piatok 20.12.2019 o 9:00. Pozývame pomôcť.
 
-  Pamätajme v modlitbách, aby sme skrze sviatosť zmierenia našli cestu k Bohu i k sebe navzájom
 
Kolednici dobrej noviny navštívia tento rok vaše domy 27. a 28. decembra. Nové rodiny ktoré by chceli prijať koledníkov, ale aj odhlásiť sa, tak sa môžte zapísať na papiere ktoré sú na výveske vo vchode od pastoračného centra.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí počas týždňa zabezpečovali roráty, mládežnícke chvály, spoveď chorých.
 
Pán Boh odplať za podporu celoslovenskej zbierky na katolícku charitu.

Ponuka časopisov - k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
                  - Katolícke noviny
                  - Naša Žilinská diecéza, prílohou pre deti s betlehemom, ktorý si podľa návodu môžete doma vyrobiť.
                  - Farské Listy
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
                 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
90977