Autor: Slavomir Kalma, 22.12.2019
 
Sv. omše Sv. omše 23.12. Rajec 6:40; 17:00; Spoveď pre pracujúcich v zahraničí: Rajec od 16:30 – 17:30; 24.12. Rajec 6:40; 24:00; Ďurčiná 24:00; V.Čierna; M.Čierna 22:00; 25.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; 26.12. Rajec 8:00; 9:30; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; Šuja 10:30; 27.12. Rajec 6:40; 17:00; 28.12. Rajec 6:40; 17:00; 29.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
 
Farské oznamy
4. nedeľa adventná
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
Možnosť svätej spovede dnes (v nedeľu) od 14:00 vo Višňovom.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 23.12.
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár
Spoveď pre pracujúcich v zahraničí:
Rajec od 16:30 – 17:30
Od 14:00 ste pozvaní:ozdobovanie stromčekov Ďurčiná
 
BOHOSLUŽBY POČAS VIANOC.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 Utorok - 24.12.
 Štedrý deň
6:40; 24:00
     Ďurčiná 24:00;
     Veľká Čierna 22:00
     Malá Čierna 22:00
Liturgický kalendár
Ráno pri sv. omši požehnanie betlehemov
 Streda - 25.12.
 Narodnie Pána, slávnosť
 po sv. omšiach bude tradičná vianočná zbierka.
 Za milodary Pán Boh odplať.
8:00; 9:30; 11:00
     Ďurčiná 10:45
     Veľká Čierna 8:00
     Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
15:00 Jasličková pobožnosť Rajec
16:00 Jasličková pobožnosť Ďurčiná
 Štvrtok - 26.12.
 Svätého Štefana, prvého mučeníka, sviatok
 po sv. omšiach bude tradičná vianočná zbierka.
 Za milodary Pán Boh odplať.
8:00; 9:30
     Ďurčiná 10:45
     Veľká Čierna 8:00
     Malá Čierna 9:15
     Šuja 10:30
Liturgický kalendár
16:30 Vianočný koncert Zboru sv. Ladislava
 Piatok - 27.12.
 Svätého Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
6:40; 17:00
 
Liturgický kalendár
Požehnanie vína
 Sobota - 28.12.
 Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
6:40; 17:00
  
Liturgický kalendár
 
 Nedeľa - 29.12.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
 obnova manželských sľubov
8:00; 9:30; 11:00
      Ďurčiná 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
Požehnanie rodín
 

Ponuka: Farská púť za mimoriadnú cenu: 7.3. - 11.3.2020
Loreto - dom sv. rodiny
Cascia - sv. Rita, patrónka tých, čo sú v beznádejných situáciách
Orvieto - eucharistický zázrak, po ktorom pápež Urban IV. ustanovil sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Siena - Katarína Sienská
Bologna - sv. Dominik – modlitba sv. ruženca.
Cena 160,- program na výveske. Zapísať sa možno v sákristií po sv. omšiach. Záloha 80,-
 
Koledníci dobrej noviny navštívia tento rok vaše domy
v Ďurčine 26., Rajci 27. a 28., V. Čierna, M.Čierna 27., Šuja 28. a 29. decembra. Nové rodiny ktoré by chceli prijať koledníkov, ale aj odhlásiť sa, tak sa môžete zapísať na papiere ktoré sú na výveske vo vchode od pastoračného centra.
 
Katolícka spojená škola Rajec Vás pozýva na predajnú výstavu kníh katolíckych vydavateľstiev v budove oproti fare ešte dnes po sv. omšiach. Info na výveske.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí počas týždňa zabezpečovali roráty, sviatosť zmierenia na filiálkach i vo farskom kostole, vianočnú výzdobu, vianočné trhy. .
 
Ponuka:
- Katolícke noviny, 
- Milujte sa!
 
 
 
Ježiš sa narodil v tichu noci.
Pozývame všetkých, aby sme si na Štedrý deň dopriali ticho
a vytvorili atmosféru radosti, pokoja
a nie rachotu delobuchov a petárd.
Duchovne spojení prežijeme ako jedna veľká rodina.
 
Milostiplné a požehnané prežitie Vianoc!

 
 
91524