Príprava snúbencov na manželstvo

Autor: Slavomir Kalma, 06.01.2020
PRÍPRAVA SNÚBENCOV NA MANŽELSTVO V ROKU 2020
RAJEC
1. turnus - 7. marec 2020 2. turnus - 16. máj 2020 3. turnus - 10. október 2020
   Kde: 8:00 - 17:00; Pastoračné centrum Rajec
   Téma: Manželská láska, plánované rodičovstvo, komunikácia, riešenie konfliktov... ;
              Viera, ako dar a vzťah.;
              Návod na šťastný život, záväzky, sviatosti.
   Stretnutie vedie kňaz, alebo manželský pár. Príspevok je dobrovoľný, alebo milodar pri sobáši.
   Kontakty a registrácia pre Rajec:
   adresa: RKC farnosť Rajec, A. Škrábika 41/7, 015 01 Rajec
   e-mail: rajec@fara.sk      telefón: 0902 895 899
Sviatosť manželstva - Sobášny obrad ...viac informácií Sviatosť manželstva - Sobášny obrad ...viac informácií (tu)
DIECÉZNE CENTRUM V ŽILINE
Víkendové kurzy v Žiline
   Miesto: Diecézne centrum v Žiline, križovatka ulíc Jána Kalinčiaka a Kuzmányho.;
   Forma: víkendové kurzy bez ubytovania
   Kurzy prebiehajú od piatku popoludnia do nedele podvečera.
   Program v piatok začína o 15.45 a končí o 20.00. V sobotu a v nedeľu trvá od 8.45 do 17.30
   (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci
   potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom
   kurzu. Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je 20 € na osobu.
 
  27. - 29. marec 2020
  24. - 26. apríl 2020
  29. - 31. máj 2020
  26. - 28. jún 2020
  24. - 26. júl 2020
  28. - 30. august 2020
  25. - 27. september 2020
  23. - 25. október 2020
  27. - 29. november 2020
Registrácia na kurz: www.domanzelstva.sk
    Príprava snúbencov aj:
v Rodinkove www.rodinkovo.sk
v Nimnici misionari@stonline.sk