Autor: Slavomir Kalma, 11.01.2020
 
PO - Rajec Rajec 17:00; UT - Rajec 6:10; Šuja 15:00; Veľká Čierna 17:00; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 17:00; Šuja 16:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00 SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa krst Krista Pána - končí sa vianočné obdobie
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 13.1.
17:00  
Liturgický kalendár  
 Utorok - 14.1.
6:10
   Šuja 15:00
   Veľká Čierna 17:00 
Liturgický kalendár  
 Streda - 15.1.
7:10
školská sv. omša
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 16.1.
17:00
   Šuja 16:00
Liturgický kalendár  
 Piatok - 17.1.
 Svätého Antona, opáta, spomienka
6:10; 17:00
    Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
 o 17:00 stretnutie birmovancov a ich rodičov
Začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa.
 Sobota - 18.1.
 Panny Márie, spomienka
6:30; 17:00
 
Liturgický kalendár  
 2. Nedeľa cez rok - 19.1.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár  
 
 
Betlehem, ako aj výzdobu môžu zostať až do 2. februára.

Príprava snúbencov v Rajci: 7. marec, 16. máj a 10. október 2020. Po vybratí termínu, nech sa snúbenci nahlásia na fare. Viac informácií Príprava snúbencov v Rajci: 7. marec, 16. máj a 10. október 2020. Po vybratí termínu, nech sa snúbenci nahlásia na fare. Viac informácií (tu)

Združenie rodičov Katolíckej spojenej školy pozýva všetkých, ktorí sa chcú dobre zabaviťna 25. Rodičovský ples. Uskutoční sa 25. januára 2020 v Kultúrnom dome v Rajci. Do tanca bude hrať hudobná skupina AZ MUSIC, vstupenky si môžete kúpiť v kancelárií školy u pani Hodasovej, poča pracovných dní. Cena jednej vstupenky je 25 €.


Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
92358-92737