Autor: Slavomir Kalma, 27.02.2020
V pôste po popolcovej strede sa budeme modliť Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00 hod. Na filiálkach v piatok o 17:00 (Ďurčiná piatok o 17:15) a v nedeľu o 14:00 hod. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
  POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
 
Farský kostol
v piatok o 16:15
v nedeľu o 14:00 
 
Filiálky
v piatok o 17:00 (Ďurčiná o 17:15)
v nedeľu o 14:00 
 
Za obvyklých podmienok môže získať úplné odpustky ten, kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami.
Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo...
Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.