Autor: Slavomir Kalma, 04.04.2020
 
VEĽKÝ TÝŽDEŇ
priame prenosy na obrazovke TV LUX .
 Malý sprievodca Veľkym tyždňom - kliknutím na obrázok väčšie rozlíšenie
KVETNÁ NEDEĽA 5.4.
11:00 – Slávnostná svätá omša – bazilika sv. Petra Vatikán
18:30 – Svätá omša – kaplnka TV LUX Bratislava
 
ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.
  9:30 – Omša svätenia olejov – katedrála sv. Martina Bratislava
18:00 – Omša na pamiatku Pánovej večere
              – bazilika sv. Petra Vatikán
20:00 – Svätá hodinka – Getsemanská záhrada Svätá zem
 
VEĽKÝ PIATOK 10.4.
15:00 – Obrady utrpenia a smrti Pána
             – katedrála sv. Martina Bratislava
18:00 – Obrady utrpenia a smrti Pána – bazilika sv. Petra Vatikán
21:00 – Krížová cesta – námestie sv. Petra Vatikán
 
BIELA SOBOTA 11.4.
19:30 – Veľkonočná vigília – katedrála sv. Martina Bratislava
21:00 – Veľkonočná vigília – bazilika sv. Petra Vatikán
 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12.4.
  9:30 – Slávnostná svätá omša – katedrála sv. Martina Bratislava
11:00 – Slávnostná svätá omša – bazilika sv. Petra Vatikán
12:00 – Urbi et Orbi  – námestie sv. Petra Vatikán
18:30 – Svätá omša – kaplnka TV LUX Bratislava
 
Sväté omše z kaplnky TV LUX
pondelok – streda  -  7:00;  18:30  

Svätú omšu bude možné sledovať okrem televízneho vysielania aj:
 
online na stránke www.tvlux.sk
 
 
 
AKO POZERAŤ DOMA PRENOS SVÄTEJ OMŠE
 
- duchovné sväté prijímanie
- adekvátna poloha
- zapájanie sa do odpovedí a modlitieb
- počas sv. omše nepijeme, nejeme
- počas sv. omše neodbiehame
- sú to len vonkajšie prejavy, ale aj oni vyjadrujú základný postoj srdca
 
 
V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.
 
Stále však platí, že najplnšou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť s prijatím Eucharistie. Ak nám to však je znemožnené z akýchkoľvek dôvodov, sme povinný urobiť maximum, ktoré pripúšťajú aktuálne obmedzenia. A počas nich sa modliť o čo najskorší návrat do normálnych podmienok.
Boh vidí našu dobrú vôľu, dostaneme všetky potrebné milosti, ktoré potrebujeme ako kresťania do nasledujúcich dní.
 
Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.
 
Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné:

– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista.

– našu snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby.

– Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.
 
Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový.
Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.
 
 
95892