Autor: Slavomir Kalma, 01.05.2020
 
Sv. Jozef Robotnik
Pokoj vám.
 
Máme tu máj, mesiac Panny Márie, ktorý začína práve spomienkou na sv. Jozefa Robotníka. Pán nás pozýva uvedomiť si hodnotu práce človeka, ktorý ňou posväcuje seba i zveľaďuje svet v ktorom žije. Je potrebné pri všetkej svojej práci pamätať, že Bohu patrí 1.miesto.
 
Ak budeme rešpektovať túto Božiu radu či príkaz, budeme zvládať aj ostatné veci v našom živote či živote celej spoločnosti. Boh túži po našom šťastí a všetko, čo nám radí a dáva nám má k nemu pomáhať. Len potrebujeme nasledovať príklad Panny Márie. Počúvať Božie slovo, sledovať udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, uchovávať tieto veci vo svojom srdci a premýšľať o nich. Potom môžeme spolu s Máriou nasledovať Ježiša a byť šťastní.
 
V médiách sledujeme rôzne správy a korona víruse, rôzne dohady či špekulácie, štatistiky, prognózy, bezpečnostné opatrenia, opatrenia na oživenie ekonomiky, zvady politikov, rôzne vyjadrenie rôznych ľudí, ... a často máme strach, chaos, obavy a možno aj všelijaké iné pocity. Nezabudnime na to najdôležitejšie. Nad týmto všetkým je náš Stvoriteľ, milujúci Boh, ktorý nás neopúšťa a neprestáva sa o nás starať. On trpezlivo čaká, kedy si uvedomíme, že život vo svete a podľa najmodernejších svetových trendov je lákavý, ale nenaplní moje srdce a rýchlo sa môže zvrtnúť. Čaká, kedy si opäť uvedomíme jeho lásku a opäť zatúžime vrátiť sa do Jeho náručia, do jeho lásky.
 
Keď pozrieme ako ožíva príroda, napriek či aj vďaka našim obmedzenia, musíme len žasnúť. Nenechajme si zobrať nádej i radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Neostaňme sedieť, ale vykročme spolu s Máriou i Jozefom ku Kristovi. Pozrime okolo seba a podajme pomocnú ruku tým, ktorí potrebujú pomoc. V celej tejto kríze sú najviac ohrození starí a chorí ľudia. Oni zvlášť potrebujú cítiť našu blízkosť, našu pomoc, náš záujem.
Nenaháňajme sa len za pominuteľnými vecami. Buďme blízko jeden pri druhom, zvlášť pri tých najzraniteľnejších a nesme si navzájom bremená. Múdrosť našich starkých nenahradí žiadne umelá inteligencia. Učme sa skúsenosti a múdrosti života. Ak viem pomôcť, zavolať, napísať, sprostredkovať vyslúženie sviatostí, nakúpiť, nachystať drevo, zabezpečiť stravu, lieky, návštevu lekára, naladiť sv. omšu či akokoľvek inak, urobím to.
Boh nám dáva dary i talenty, stvorenstvo o ktoré sa máme zodpovedne starať a užívať ho, ale dáva nám aj príležitosti deliť sa o toto všetko. Nebojme sa byť štedrí a Pán nás odmení.
 
Vonkajšie obmedzenia nám pomáhajú upratať a budovať naše vnútro. Očistiť a napraviť naše vzájomné vzťahy, našu vieru - život s Trojjediným Bohom, prehodnotiť štýl života, ..
Tento korona čas môžeme prežiť ako čas požehnaný. V zime celá príroda navonok spí a oddychuje a vo vnútri sa pripravuje na nový rok, rast, prinesenie novej úrody. Aj my sa pripravme, aby sme v budúcnosti priniesli úrodu lepšieho, krajšieho, radostnejšieho života.
 
Kristus vstal zmŕtvych aleluja. Pozýva nás, aby sme vstali a vykročili do života, tak ho uvidíme. A čo nám hovorí?
Jas som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Máme nádej, žime v nej a ON nás bude sprevádzať i posilňovať.
 
Požehnaný deň priatelia.
 
Michal Melišík
kaplán Rajec