Termín prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania

Autor: Slavomir Kalma, 22.05.2020
Ilustračný obrázok
 
 
Termín
 
- prvé sväté prijímanie - 5.7.2020 o 10:30 h
- sviatosť birmovania - 10.10.2020 o 10:00 h