Farské oznamy - Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Autor: Slavomir Kalma, 31.05.2020
Farské oznamy
Nedeľa zoslania Ducha Svätého 
za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.
 Končí sa veľkonočné obdobie. Začína obdobie cez rok - zelená liturgická farba.
Modlíme sa Anjel Pánu. Po sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.
Za milodary Pán Boh odplať.
Kontakt - 041/5422311; rajec@fara.sk
Pondelok - Svätodušný - 1.6. Liturgický kalendár
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka 
Sväté omše Rajec: 18:15
Spoveď: chorí Šuja od 8:30
Poznámky Stretnutie birmovancov sk. č. o 17:00 h vo fare
Utorok - 2.6. Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec: 7:00
Spoveď:
Malá Čierna 16:00 - 16:30
Veľká Čierna 16:45 - 17:30
Streda - 3.6. Liturgický kalendár
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec: 7:00
Spoveď: Ďurčiná 16:00 - 17:00
1. Štvrtok - 4.6.Liturgický kalendár
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Deň modlitieb za duchovné povolania
Sväté omše Rajec: 18:15
Spoveď:
chorí od 8:00
Rajec 17:00 - 20:00
Poznámky Stretnutie birmovancov sk. č. 6 o 16:30 h vo fare
1. Piatok - 5.6. Liturgický kalendár
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka spomienka,  ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec: 7:00; 17:00
Sväté omše filiálky: Ďurčiná 18:30
Spoveď:
chorí od 8:00
Rajec 13:00 - 17:00
1. Sobota - 6.6. Liturgický kalendár
spomienka Panny Márie
Sväté omše Rajec: 6:30; 18:15
9. Nedeľa cez rok - 7.6. Liturgický kalendár
Najsvätejšej Trojice, slávnosť 
Sväté omše Rajec: 8:00; 9:30; 11:00
Sväté omše filiálky:
Veľká Čierna 8:00
Ďurčiná 10:00
Sväté prijímanie:
Malá Čierna 9:15
Šuja 11:00
Výročná farská poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30 h.
Prosíme zapísať sa na zoznam pri bočnom vchode od Pastoračného centra
 
Termín sviatostí birmovania a prvého sv. prijímania sa posunie.
Povzbudzujeme prvoprijímajúce deti aj birmovancov, aby svedomito pokračovali v príprave.
Od ich prístupu závisí termín.
 
Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude 8. júna o 18:15 h.
 
Stretnutie birmovancov:
sk. č. 5 v pondelok o 17:00 vo fare;
sk. č. 6 vo štvrtok 16:30 vo fare;
 
Pri východe od Pastoračného centra je kniha o donovi Andrejovi Pauliným, rajeckom rodákovi. Cena je 4€.
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Slovo medzi nami
- Naša Žilnská diecéza
- Katolícke noviny 
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku