Autor: Slavomir Kalma, 17.06.2020
 
 
Drahé rodiny, milí priatelia Rodinkova,
 
Rodinkovo logočas ľudskej neistoty je zároveň príležitosťou urobiť si novú skúsenosť s Božou starostlivosťou. My v Rodinkove spolu s vami sa chceme takto pozerať na toto mimoriadne obdobie a hľadieť do budúcna s istotou, že ak hľadáme Božie kráľovstvo, ostatné sa nám pridá. V tejto istote Ducha napriek ľudským chveniam vám prinášame ponuky z Rodinkova na najbližšie obdobie a zároveň vás prosíme o vašu mimoriadnu priazeň v modlitbe i v ďalších formách podpory.
 
Sme spojení v modlitbe, aby sme boli vnímaví na impulzy a vedenie Božieho Ducha, ktorý nás vedie k plnosti pravdy a života cez všetky vonkajšie okolonosti. O jeden z takýchto impulzov, ktorý som nedávno sám dostal, sa chcem s vami podeliť:
 
 
Ďakujeme za vaše modlitby a duchovnú blízkosť.
Roman Seko,
duchovný správca Rodinkova
 
Poznámka - kliknutím na logo "Rodinkovo - Poznámka - kliknutím na logo "Rodinkovo - Rodinkovo logo" zobrazia sa podrobnejšie informácie." zobrazia sa podrobnejšie informácie.
 
***LAST MINUTE v Rodinkove***
Víkendovka pre celú rodinu za dobrovoľný príspevok (19.-21. jún)
 
V neistote mimoriadnych opatrení bolo dávnejšie zrušenené víkendové podujatie, ktoré by sa už aktuálne mohlo uskutočniť, ale organizátori ho už nemajú silu realizovať.
 
Je nám však ľúto, že by priestory Rodinkova zostali prázne, tak sme sa rozhodli ponúknuť ju pre niektoré rodiny, ktorým by padlo vhod (hoci narýchlo) niekam si na víkend povyraziť po dlhej dobe domasedenia.
 
Ak ste to práve vy, čo máte túto túžbu, neváhajte, do zajtra večera vyplňte prihlášku a príďte. My vás ubytujeme (a vy prispejete koľko budete môcť), navaríme vám (ak si objednáte stravu podľa nášho cenníka) a program si urobíte podľa svojho gusta (výlety do okolia, či spoločné hry v areáli Rodinkova). Počas víkendu bude každý deň v Rodinkove sv. omša a možnosť sviastosti zmierenia.
 
Pre bližšie informácie môžete volať na 0911 911 780 alebo napísať na info@rodinkovo.sk
 
Pozvanie k mimoriadnej podpore a ponuka mimoriadnych bonusov
 
Zrušenie mnohých podujatí v atmosfére nútených opatrení zasiahlo aj nás. Znova nám to pripomína, že najlepšia cesta je cesta odovzdanosti do Božej starostlivosti napriek občasnej túžbe po ľudských istotách.
 
Od vzniku Rodinkova a počas celej jeho doterajšej histórie sme mali možnosť zakusovať nádhernú Božiu priazeň aj cez otvorené srdce rodín i jednotlivcov, z ktorých sa postupne vytvorila rodina podporovateľov, vďaka ktorej sme mohli a môžeme slúžiť rodinám aj v tých najnáročnejších alebo z ľudského hľadiska i nezvládnuteľných situáciách.
 
Pokiaľ by ste sa do tejto rodiny chceli a mali možnosť pridať, prosíme vás o to a budeme vám veľmi vďační. Zároveň sme v tomto období pre našich pravidelných prispievateľov pripravili sériu zaujímavých bonusov (napr. 50 % zľava na Rodinkávu, 75% zľava na vstup do Aquaparku, 30% zľava na O2 paušály, prenájom karavanu na predĺžený víkend za symbolických 40,- € a ďalšie). Tieto bonusy teda môžu patriť aj vám.
 
Ďakujeme, že môžeme spoločne budovať dielo služby rodinám!
ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠE OTVORENÉ SRDCE!
 
Nové i štandardné podujatia v Rodinkove
 
Po nútenej, takmer trojmesačnej prestávke sme Rodinkovo mohli 5. júna začať, na našu veľkú radosť, postupne opäť otvárať pre hostí, rodiny i jednotlivcov. Letné prázdniny sú štandardne časom, kedy je náš Dom prijatia pre rodiny z väčšej časti obsadený uzavretými skupinami s vlastným programom. Nižšie vám však prinášame prehľad podujatí, na ktoré máte stále možnosť sa počas leta prihlásiť, vrátane dvoch noviniek v našej programovej ponuke - Letnú rodinnú dovolenku a Oddychovku pre slobodných.
Veríme, že si vyberiete.
 
26. - 28. jún 2020
Víkendové manželské stretnutia - Duchovná obnova pre manželov
zostáva niekoľko voľných miest
Pozývame vás stráviť pokojný čas s Vašou rodinou v Rodinkove, zameraný na osvieženie Vášho manželstva.
Počas víkendu vám ponúkame prezentácie a svedectvá manželov na témy:
1. Kresťanské manželstvo
2. Krízy, ničitelia lásky
3. Odpustenie v manželstve
O vaše deti od 2 rokov sa počas programu postarajú animátori.

viac info a možnosť prihlásenia
 
29. jún - 5. júl 2020
Letná rodinná dovolenka v Rodinkove - ***NOVINKA***
zostáva niekoľko voľných miest
Milé rodiny, v pretrvávajúcej neistote ohľadom možnosti plánovania rodinného programu na letné mesiace, sme na toto leto sme pre vás pripravili špeciálnu možnosť pobytu v Rodinkove - letnú rodinnú dovolenku, ktorú vám prinášame za veľmi výhodných finančných podmienok, najmä pre početnejšie rodiny.
viac info a možnosť prihlásenia
 
5. - 10. júl 2020 a 11. - 16. júl 2020 - so slovenským tímom
Seminár Otcovo Srdce
prihlásiť sa je možné už iba ako náhradníci
Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Program tvoria vyučovania plné osobných svedectiev a modlitby za účastníkov. Podujatie, na ktoré nie je možné prísť aj s deťmi.
viac info a možnosť prihlásenia
 
22. - 26. júl 2020 Letná oddychovka pre slobodných s katRande - ***NOVINKA***
Pozývame slobodných vo veku 18 - 45 rokov na 4-dňovú letnú oddychovku s katRande.org. Môžete sa tešiť na turistiku, šport, spoločenské hry a zoznamovacie večery, ale aj duchovný program.
viac info a možnosť prihlásenia
 
26. júl - 1. august 2020
Letný pobyt pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
Zostáva niekoľko voľných miest
Pozývame na Letný pobyt s Komunitou Blahoslavenstiev s bohatým programom pre rodičov i deti.
viac info a možnosť prihlásenia
 
 
 
Špeciálna letná výzva
Zbierajme pre Rodinkovokôstky z čerešní!
 
Máte radi čerešne? Ak áno, nevyhadzujte ich kôstky, ale zbierajte ich pre Rodinkovo!
V našej dielničke sv. Jozefa z nich pre vás pripravíme zaujímavé prekvapenie,o ktorom vás budeme priebežne informovať na našom Facebooku
 
Prosíme, keby ste nám do Rodinkova mohli dodať kôstky
čisté a vysušené, poštou alebo osobne. ĎAKUJEME!
 
Posolstvo rodinkovským rodinám
z Posynodálnej Apoštolskej exhortácie Amoris laetitia pápeža Františka
Erotický rozmer lásky
150. Toto všetko nás privádza k rozprávaniu o sexuálnom živote manželov. Sám Boh stvoril sexualitu, ktorá je obdivuhodným darom pre jeho stvorenia. Keď ju pestujú a vyhýbajú sa nedostatku jej kontroly, bránia tým tomu, aby došlo k «ochudobneniu autentickej hodnoty. Svätý Ján Pavol II. odmietol myšlienku, že učenie Cirkvi vedie k «negovaniu hodnoty ľudskej sexuality» alebo ju toleruje len «kvôli samotnej nevyhnutnosti plodenia. Sexuálna potreba manželov nie je predmetom pohŕdania, a «táto potreba nie je nijakým spôsobom spochybňovaná.
151. Tým, ktorí sa obávajú, že výchova vášní a sexuality ohrozí spontánnosť sexuálnej lásky, Ján Pavol II. odpovedal, že človek je «povolaný k plnej a zrelej spontánnosti vzťahov», ktorá «je postupným ovocím rozlišovania impulzov vlastného srdca. Je to niečo, čo sa nadobúda - keďže každý človek «sa musí s vytrvalosťou a dôslednosťou učiť aký je význam tela» Sexualita nie je prostriedkom na uspokojenie alebo zábavu; je medzi-osobným výrazovým prostriedkom, v ktorom druhého berieme vážne, s jeho posvätnou a neporušiteľnou hodnotou. Týmto spôsobom «ľudské srdce takpovediac získava účasť na inej spontánnosti» V tomto kontexte sa erotická túžba javí ako špecificky ľudský prejav sexuality. Možno v ňom objaviť «svadobný význam tela a autentickú dôstojnosť daru» Vo svojich katechézach o ľudskom tele sv. Ján Pavol II. učil, že pohlavná telesnosť «nie je len zdrojom plodnosti a rozmnožovania», ale vlastní aj «schopnosť vyjadrovať lásku: práve tú lásku, v ktorej sa človek-osoba stáva darom» Zdravá erotická túžba, i keď je spojená s hľadaním pôžitku, predpokladá úžas - a preto dokáže poľudštiť impulzy.
152. Preto nijako nemôžeme chápať erotický rozmer lásky ako dovolené zlo alebo ako ťarchu, ktorú treba znášať pre dobro rodiny - ale ako Boží dar, ktorý skrášľuje stretnutie manželov. Keďže je to vášeň povznesená z lásky, ktorá obdivuje dôstojnosť druhého, stáva sa «plným a najčistejším potvrdením lásky», ktorá nám ukazuje, akých zázrakov je schopné ľudské srdce, a tak na chvíľu «cítime, že ľudská existencia je vydarená».