Autor: Slavomir Kalma, 20.09.2020
Farské oznamy
25. nedeľa cez rok
Kontakt - 041/542 2311; rajec@fara.sk
Pondelok - 21.9.Liturgický kalendár
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:18:15
Sväté omše filiálky:Malá Čierna - 17:30
Utorok - 22.9.Liturgický kalendár
Svätého Emeráma, biskupa, spomienka, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:6:10;
Streda - 23.9.Liturgický kalendár
Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:18:15- Školská kaplnka 7:10
Štvrtok - 24.9.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:18:15 - Adorácia - možnosť dať úmysly
Sväté omše filiálky:Šuja - 17:00
Veľká Čierna - 17.00
Piatok - 25.9.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:10; 17:00
Sväté omše filiálky:Ďurčiná - 18:00
Sobota - 26.9.Liturgický kalendár
Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov, spomienk, ...Viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:6:30; 18:15;
Nedeľa - 27.9.Liturgický kalendár
26. Nedeľa cez rok
Sväté omše Rajec:8:00; 9:30; 11:00;
Sväté omše filiálky:Veľká Čierna - 8:00
Malá Čierna -   9:15
Ďurčiná -         10:45
 
V pondelok ( birmovanci 1. až 3. skupina) a utorok (birmovanci 4.až 6.skupina ) od 16:00 do 17:00 majú pohovor v Pastoračnom centre.
 
Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na spoločnú modlitbu za naše deti v spojení s mamami na celom svete počas nasledujúceho víkendu takto:
- v piatok a v sobotu po večernej svätej omši, v nedeľu o 18.00 - v kostole.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v sobotu v Ďurčine o 15:00 Pavol Tretina a Simona Sudorová Prekážky, ktoré môžu ohroziť platnosť sviatostného manželstva, oznámte na fare.
 
Príprava snúbencov v Rajci, Pastoračnom centre bude 3. októbra od 8:00. Prosíme o dochvíľnosť.
 
Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zapojili do zbierky školských pomôcok.
 
Deti 3. roč. nech si nezabudnú po sv. omši v sákristií zobrať nálepku.
 
Žiadame členov Spolku Sv. Vojtecha, aby si prevzali kalendár, podielovú knihu, na budúci týždeň u svojich jednateľov, kedy je potrebné pri prevzatí zaplatiť členský poplatok 8,- € na rok 2021. Taktiež je potrebné v prípade úmrtia nahlásiť zmeny, kedy je možnosť pokračovania členstva príbuznými. Kto sa chce stať novým členom SSV môže sa tiež prihlásiť u jednateľov. Prosíme o dochvíľnu účasť členov SSV pri preberaní, aby sme mohli čím skôr dať tieto veci na poriadok.
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri zhoršovaní situácie na COVID 19: na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, sa vzťahujú nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
- osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, nech ostanú doma.
Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie Eucharistie na ruku. Eucharistia sa prijíma pred kňazom po úkroku. Tí, ktorí prijímajú do úst, nech prijímajú na záver. Doporučujú, aby sa ruky nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu).
Nerešpektovanie opatrení je správnym deliktom a trestá sa vo výške do 20.000 eur.
 
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Katolícke noviny
- Gorazd
- Posol
-knižka - Veľký muž z malého mesta o don Pavlinymu.
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku

 
Prajeme požehnaný týždeň.