Autor: Slavomir Kalma, 23.09.2020
 
 Poďakovanie za úrodu - Pane Ježišu, prichádzame k tebe a chceme ti ďakovať za úrodu, za plody zeme, ktoré v týchto dňoch zbierame z polí a záhrad. Ty si Pánom všetkého, čo si stvoril a staráš sa o nás tak, ako dobrý hospodár.
 
Pane Ježišu, prichádzame k tebe a chceme ti ďakovať za úrodu, za plody zeme,
ktoré v týchto dňoch zbierame z polí a záhrad.
Ty si Pánom všetkého, čo si stvoril a staráš sa o nás tak, ako dobrý hospodár.
 
Bože, dobrotivý Otče,
vo svojej prozreteľnosti sa staráš o človeka
a zveril si mu zem s celým jej bohatstvom;
ďakujeme ti za tohtoročnú úrodu a prosíme ťa,
pomáhaj nám užívať tvoje dary
na chválu tvojho mena,
na udržanie nášho života
a v prospech spoločného dobra.
O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.