Autor: Slavomir Kalma, 11.10.2020
Farské oznamy
28. nedeľa cez rok
Vo farskom kostole o 14:30 je modlitba sv. ruženca a o 15:00 sv. omša pre seniorov.
Sväté omše v Rajci sú už večer tradične o 17:00
Kontakt - 041/542 2311; rajec@fara.sk
Pondelok - 12.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:10; 17:00
Utorok - 13.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:10; 17:00
Filiálky:Sv. omša: Veľká Čierna - 17:00
Sv. prijímanie: Malá Čierna - 16:30
Streda - 14.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:10; 17:00- Školská kaplnka 7:10
Štvrtok - 15.10.Liturgický kalendár
Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:6:10; 17:00 - Adorácia
Piatok - 16.10.Liturgický kalendár
Svätej Margity Márie Alacoque, panny, spomienka, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:6:10; 17:00
Filiálky:Sv. omša - Ďurčiná - 17:00
Sobota - 17.10.Liturgický kalendár
Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka, ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:6:30; 17:00
Nedeľa - 18.10.Liturgický kalendár
29. Nedeľa cez rok - misijná nedeľa
Po sv. omšiach zbierka na podporu misií. Za milodary Pán Boh odplať.
Sväté omše Rajec:8:00; 9:30; 11:00; 15:00 - pre seniorov;
Filiálky:Sv. omša:  Veľká Čierna - 9:30
Ďurčiná - 9:15; 10:45
Sv. prijímanie: Malá Čierna - 9:00
Šuja - 10:45
 
Sväté omše
Platí lístkový systém. Pri vchode si treba zobrať lístok. Pri odchode ho treba vrátiť. Vstup do kostola iba s lístkom. Kto má úmysel sv. omše, v sákristií nech si nahlási počet lístkov min. deň vopred. Kto to nebude nerešpektovať, berie na seba zodpovednosť za prípadné sankcie. Prosíme dobrovoľníkov zapísať sa k službe k dverám kostola.
 
Sv. prijímanie
Vzhľadom na obmedzenie, že na sv. omši nemôže byť prítomných viac ako 50 ľudí, bude možnosť pre tých čo sa nebudú môcť zúčastniť prijať sv. prijímanie pred sv. omšou. Povzbudzujeme Vás a zároveň pozývame využiť túto možnosť.
 
Usmernenie z Konferencie biskupov Slovenska
 
Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. októbra 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu Sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu
- TV LUX od pondelka do soboty o 7:00 a 18:30, v nedeľu o 10:00 a 18:30.,
- RTVS prenosy bohoslužieb budú v sobotu večer o 18:00 Trojke a v nedeľu dopoludnia na Dvojke.
 
Opakovane vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Len vzájomný rešpekt nám umožní zvládnuť aj druhú vlnu COVID 19. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.
Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!
 
Október – mesiac sv. ruženca Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba každý deň ½ hod. pred sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu.
 
Počas októbra pozývame žiakov podporiť misie zbieraním použitých poštových známok. Odstrihni známku z obálky aj s papierovým okrajom približne 0,5 cm a vhoď ju do pripravenej krabičky vo vašej škole. Na konci známky odošleme na misie.
 
Október je mesiacom úcty k starším. Pamätajme na nich.
 
Pán Boh odplať všetkým,ktorí sa akokoľvek pričinili o vyslúženie sviatosti birmovania, zvlášť dp. kaplánom, animátorom, rodičom, asistencii počas liturgie.
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Katolícke noviny
- Naša Žilinská diecéza
- Gorazd
- Posol
- Slovo medzi nami
 

 
Prajeme požehnaný týždeň.