Autor: Slavomir Kalma, 17.10.2020
Pápežské misijné diela - logo
 
Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu.
 
Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
 
Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.skprosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk.
 
Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.